veertien jaar

Zwartnova

partner voor professionals


Een partner voor organisatie- en kennisontwikkeling binnen professionele organisaties met een focus op bedrijfsvoering en HR

Zwartnova maakt dingen waarOpdrachtgever zorginstelling
 

Wie

De professionals van Zwartnova zijn geboeid door bedrijfsvoering en HR, strategische ontwikkelingen in organisaties en de ontwikkeling van professionals.
 
 

lees meer...

 

Wat

De klant centraal: op welke manier kan uw organisatie klantgerichter werken? Zwartnova werkt hierbij met erkende spiegel- en focussessies, worldcafe’s en de quickscan marktgerichtheid.
 

lees meer...
 

Waarom

Professionele organisaties worden in toenemende mate aangesproken op hun resultaten. Organisatiestructuur- en cultuur, personele capaciteit en werkprocessen zijn hierdoor aan constante verandering onderhevig.

lees meer...


Waar

“Betrokkenheid, oog voor de menselijke maat en tegelijkertijd uitermate effectief en efficiënt. Graag meer van dit kaliber in de sector” Samenwerkingspartner in het onderwijs-2013
 

recente referenties...