Zwartnova

partner voor professionals


verbeter waar kan, vernieuw waar moet

 
 
 


 

 

 
 

Waarom

Professionele organisaties worden in toenemende mate aangesproken op hun resultaten. Hierdoor zijn de organisatiestructuur- en cultuur, de personele capaciteit en de werkprocessen aan constante verandering onderhevig.

U kunt ons benaderen voor het verbeteren, optimaliseren en vernieuwen van deze aspecten binnen uw organisatie. Daarnaast zijn wij inzetbaar als het gaat om de professionalisering van bedrijfsvoerin & HR: van leiderschap tot (sociale)innovatie, van verandervermogen tot duurzame inzetbaarheid.

Zwartnova staat voor vernieuwende inzichten, resultaat gerichtheid en een pragmatische aanpak, onze visie is dan ook: verbeter waar kan, vernieuw waar moet.
Vraagstukken binnen uw organisatie kan Zwartnova op verschillende wijze ondersteunen: als adviseur, procesbegeleider, expert en als (interim)manager/directeur.

Een kenmerkende referentie van een opdrachtgever:
“Zwartnova kijkt verder dan de dagelijkse bezigheden. Zwartnova heeft geholpen de resultaten van onze organisatie op langere termijn te verbeteren. Ze weten hoe ze praktijk en theorieën moeten combineren om de kwaliteit van de organisatie te verbeteren op alle niveaus. Zwartnova maakt dingen waar!” (Opdrachtgever zorginstelling, 2012)

terug